Eifonija spēle

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE - Eifonija spēle 20V 212 03 1
Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās ievirzes izglītības programma
Profesionālās izglītības programmas nosaukums Eifonija spēle
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai Bez ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 6 gadi (1697 stundas)
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi
Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību
Profesionālās izglītības programmās līmenis
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā
2

Profesionālās ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle apraksts (pdf)