Pedagogi

Taustiņinstrumentu spēles skolotāji

Irina Skvorcova

Izglītības programmas klavierspēle vadītāja

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

 

Ilze Savicka

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja

 

Kristina Sauliša

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

 

Inese Orinska

Klavierspēles skolotāja. Koncertmeistare

 Alberts Vucāns

Izglītības metodiķis

Klavierspēles skolotājs. Kora klases skolotājs.

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs

 Antoņina Mihailova

Teorētisko priekšmetu nodaļas vadītāja

Mūzikas teorētisko priekšmetu, klavierspēles skolotāja

Gaļina Savicka

Mūzikas teorētisko priekšmetu, klavierspēles skolotāja

Artūrs Savickis

Izglītības programmas akordeona spēle vadītājs

Akordeona spēles skolotājs

 

Svetlana Stepanova

Akordeona spēles skolotāja

Stīgu instrumentu spēles skolotāji

Laima Sondore

Izglītības programmas vijoles spēle vadītāja

Vijoļspēles skolotāja

Anastasija Mališeva

Vijoļspēles skolotāja

Pūšaminstrumentu spēles skolotāji

Oļegs Koļesničenko

Izglītības programmas pūšaminstrumentu spēle vadītājs

Saksofona un klarnetes spēles skolotājs

Preiļu novada Jauniešu Pūtēju orķestra vadītājs.

Rita Žilvinska

Flautas spēles skolotāja

 

Jānis Livdāns

Pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Vokālā mūzika

Daiga Koļesničenko

Izglītības programmas vokālā mūzika, kora klase vadītāja

Kora klases skolotāja

Edgars Znutiņš

Kora klases skolotājs

 

Zita Barševska

Kora klases skolotāja

 

Ilze Valaine

Kora klases skolotāja

Vizuāli plastiskās mākslas skolotāji

Marianna Abricka

Izglītības programmas vizuāli plastiskā māksla vadītāja

Zīmēšanas un grafikas skolotāja

Ilona Abdulajeva

Tekstila, darbs materiālā un veidošanas skolotāja

 

Kazimirs Anspaks

Gleznošanas un ilustrācijas skolotājs

 

 

Agnija Pastare

Kompozīcijas, mākslas valodas pamatu un datorgrafikas skolotāja