Dokumenti

Nosaukums Dokumenta fails
Attīstības plāns Attīstības plāns (pdf)
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējuma ziņojums Pašvērtējuma ziņojums (pdf)
Kārtība par Covid-19 infekcijas ierobežošanu Kārtība par Covid-19 infekcijas ierobežošanu (pdf)

Normatīvie akti

Nosaukums Dokumenta fails
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikums Skolas nolikums (pdf)
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas iekšējās kārtības noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi (pdf)
Audzēkņu uzņemšanas noteikumi Audzēkņu uzņemšanas noteikumi (pdf)
Kārtībā, kādā Preiļu Mūzikas un mākslas skolā uzturas nepiederošas personas Kārtībā, kādā Preiļu Mūzikas un mākslas skolā uzturas nepiederošas personas (pdf)
Trauksmes celšanas kārtība Preiļu Mūzikas un mākslas skolā Trauksmes celšana (pdf)
E-klases lietošanas noteikumi E-klases lietošanas noteikumi (pdf)
Zināšanu un prasmju vērtējums Zināšanu un prasmju vērtējums (pdf)
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (pdf)
Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība (pdf)
Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība (pdf)