Mākslas nodaļas stundu saraksts 2021. / 2022. mācību gada 1. semestrī

Pirmdiena

Stundu laiks/klase1.a 1.b2.a2.b3.a3.b4.5.6.
13:50-14:30GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
TEKSTILS
I.Abdulajeva,20
14:30-15:10ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
TEKSTILS
I.Abdulajeva,20
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
15:10-15:50ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
TEKSTILS
I.Abdulajeva,20
16:00-16:40ILUSTRĀCIJA
K.Anspaks, 34
ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
VEIDOŠANA
Darbnīca, 36
16:40-17:20ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
VEIDOŠANA
Darbnīca, 36
17:20-18:00ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
VEIDOŠANA
Darbnīca, 36
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
18:00-18:40GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
VEIDOŠANA
Darbnīca, 36
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
18:40-19:20DATORGRAFIKA
A.Pastare, 30

Otrdiena

Stundu laiks/klase1.a 1.b2.a2.b3.a3.b4.5.6.
13:50-14:30DARBS MAT.
I.Abdulajeva, 20
14:30-15:10DARBS MAT.
I.Abdulajeva, 20
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
15:10-15:50DARBS MAT.
I.Abdulajeva, 20
ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
16:00-16:40DARBS MAT.
I.Abdulajeva, 20
GRAFIKA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
16:40-17:20DARBS MAT.
I.Abdulajeva, 20
DATORGRAFIKA
A.Pastare, 30
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
17:20-18:00DARBS MAT.
I.Abdulajeva, 20
ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
18:00-18:40ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
LAIKM. MĀKSLA
K.Anspaks, 34
18:40-19:20GRAFIKA
M.Abricka, 33
LAIKM. MĀKSLA
K.Anspaks, 34

Trešdiena

Stundu laiks/klase1.a 1.b2.a2.b3.a3.b4.5.6.
13:50-14:30KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
TEKSTILS
I.Abdulajeva,20
14:30-15:10KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
TEKSTILS
I.Abdulajeva,20
ILUSTRĀCIJA
K.Anspaks, 34
15:10-15:50KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
TEKSTILS
I.Abdulajeva,20
ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
ILUSTRĀCIJA
K.Anspaks, 34
16:00-16:40DARBS MAT.
I.Abdulajeva, 20
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
16:40-17:20DARBS MAT.
I.Abdulajeva, 20
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
GRAFIKA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
17:20-18:00TEKSTILS
I.Abdulajeva,20
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
18:00-18:40GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
18:40-19:20ILUSTRĀCIJA
K.Anspaks, 34

Ceturtdiena

Stundu laiks/klase1.a 1.b2.a2.b3.a3.b4.5.6.
14:30-15:10ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
15:10-15:50GRAFIKA
M.Abricka, 33
GLEZNOŠANA
K.Anspaks, 34
KOMPOZĪCIJA
A.Pastare, 30
16:00-16:40ILUSTRĀCIJA
K.Anspaks, 34
ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
MVP
A.Pastare, 30
16:40-17:20ZĪMĒŠANA
M.Abricka, 33
MVP
A.Pastare, 30
ILUSTRĀCIJA
K.Anspaks, 34
17:20-18:00GRAFIKA
M.Abricka, 33
MVP
A.Pastare, 30
18:00-18:40MVP
A.Pastare, 30