Sveicam pūšaminstrumentu spēles audzēkņus!

2020. gada 12. februārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika II Latvijas mūzikas skolu Pūšamo instrumentu ansambļu festivāls „Latgales svilpaunieki”.

ATZINĪBAS RAKSTU par labāko māksliniecisko sniegumu saņēma

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas trio Sabīne Vaivode, Armands Pūga un Daniels Jānis Pastars (ped. Ieva Vizma Romanovska).

Apsveicam! 

Atbildēt