Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts

24. februārī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē uzstājās Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi ar skaistu reklāmas koncertu. Izskanēja dažādu laikmetu mūzika, kas patiesi priecēja mūsu klausītāju jauno paaudzi un arī daudzos viesus. Vispatīkamākais pārsteigums un iepriecinājums  visiem bija mūsu skolas absolventu uzstāšanās. Dzirdējām vijolnieku Emīlu Ķiršu, saksofonistes Ēriku Podskočevu un Viktoriju Gžibovsku, kura mācās arī Mūzikas teorijas nodaļā. Šie audzēkņi ir izvēlējušies turpināt mācības vidusskolā un apgūt mūziķa profesiju. Viktorija dalījās savā pieredzē un pastāstīja par tiem mirkļiem savā dzīvē, kuri bija izšķirošie šīs mācību iestādes izvēlē.

Laima Sondore,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mūzikas nodaļa

Atbildēt