Mācību process Preiļu Mūzikas un mākslas skolā  notiks attālināti!

Mācību process Preiļu Mūzikas un mākslas skolā  notiks attālināti!

Sākot no 2020. gada 23. marta gan mūzikas, gan mākslas programmās tiks organizēts mācību process attālināti, t.i., audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs ievietota  audzēkņa e-klases dienasgrāmatā, kā arī tiks nodrošināti materiāli uzdotā darba izpildei un attālināta mācību procesa nodrošināšanai.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli. Informāciju par atgriezenisko saiti katrs pedagogs individuāli nodod audzēknim un/vai vecākiem.

Līdz 14.04.  interešu izglītības audzēkņiem (zēnu vokālais ansamblis)  nodarbības atceltas.

Lūdzam vecākus atbalstīt bērnus attālinātajā mācību procesā, regulāri kontaktējoties ar pedagogiem un sekojot līdzi informācijai e-klasē.

Mācību maksa attālināto mācību periodā  netiks iekasēta.

Ja audzēknim rodas grūtības saziņā attālinātajās mācībās, lūdzu sazinieties ar Laima Sondore  (mūzikā) un  Marianna Abricka  (mākslā) rakstot  preilumuzsk@preili.lv  vai e-klasē, kā arī zvanot  Edgars Znutiņš  t.26466778 vai rakstot edgars.znutins@preili.lv

Visiem kopā mums izdosies!

Atbildēt