Jaunu audzēkņu uzņemšana Preiļu Mūzikas un mākslas skolā 2020./2021. mācību gadam

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2019./2020. mācību gadam sekojošās programmās:

Klavierspēle, Vijoles spēle, Vokālā mūzika – Kora klase – apmācību ilgums 8 gadi;

Akordeona spēle, pūšaminstrumentu spēle – apmācību ilgums 6 gadi;

Vizuāli plastiskā māksla – apmācību ilgums 7 gadi.

Cienījamie vecāki!

  1. Lūdzam elektroniski aizpildīt iesnieguma veidlapu – IESNIEGUMS
  2. Aizpildīto iesniegumu jānosūta uz E-pasts: preilumuzsk@preili.lv
!!! Iesnieguma sadaļā “vecāku paraksti” NAV JĀPARAKSTĀS ELEKTRONISKI, to izdarīsiet pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, ierodoties skolā.

Ar prieku gaidīsim jaunos, radošos, aktīvos un darboties gribošos audzēkņus !

Atbildēt