Preiļu Mūzikas un mākslas skolā varēs apgūt arī sitaminstrumentu spēli

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā līdz 24. augustam izsludināta uzņemšana jau tradicionālajās profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā (Klavierspēle,  Vijoles spēle, Vokālā mūzika:  Kora klase,  Akordeona spēle un Pūšminstrumentu:  flautas,  klarnetes, saksofona,  trompetes,  trombona, eifonija, tubas spēle) un mākslā (Vizuāli plastiskā māksla). Šogad pirmo reizi uzņemšana tiek izsludināta arī profesionālās ievirzes izglītības programmā – Sitaminstrumentu spēle.

Kā informēja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors Edgars Znutiņš – šī gada pavasarī, pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, ir pabeigta instrumentu iegāde šīs programmas materiālās bāzes nodrošināšanai, tika iegādāta marimba.

Tā kā bungu komplekts jau tika iegādāts pagājušajā gadā, tad pavērās iespēja izstrādāt programmu un veikt tās licencēšanu, kas veiksmīgi tika izdarīts, un 16. jūnijā tika saņemta licence profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V212041 Sitaminstrumentu spēle darbības uzsākšanai. Darbu ar jaunajiem audzēkņiem uzsāks jau pazīstamais pūšaminstrumentu spēles pedagogs Jānis Livdāns.

Gaidām muzicēt gribētājus!

Skolotājs J.  Livdāns izmēģina marimbu.

Atbildēt