Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sveiciens Māmiņdienā

Skaista roze mirdz man logā
Kā puķīte, māmulīte
Tā kā liela zvaigznīte
Tā kā liela puķīte!

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sveic māmiņas Māmiņdienā. Silti apskāvieni!

Atbildēt