XI Starptautiskais vokālās mūzikas konkuss “Lekime Dainu sparnais” (Lidosim ar dziesmu spārniem).

27. aprīlī Lietuvas pilsētā Rokišķos notika XI Starptautiskais vokālās mūzikas konkuss “Lekime Dainu sparnais” (Lidosim ar dziesmu spārniem).

Konkursā piedalījās kora klases audzēknes: Rita Šmeikste, Liāna Neicgale (ped. Edgars Znutiņš, kcm. Kristina Sauliša);Antra Križanovska, Keitija Patrīcija Kokina, Viktorija Dronova (ped. Ilze Valaine, kcm. Inese Orinska).

Priecājamies par savu sniegumu, jo visas dalībnieces ieguva gan pakāpju, gan laureātu diplomus.

Atbildēt