5. Jāzepa Pīgožņa balvas glezniecībā jauniešiem.

16. septembrī Preiļu Kultūras centrā bija īpaši svētki! Tika atklātas divu konkursu izstādes – 9. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā un 5. Jāzepa Pīgožņa balvas glezniecībā jauniešiem. Izstādes bija grandiozas! Šogad jauniešu darbu skaits bija īpaši liels! No 14 mācību iestādēm tika iesūtīti 64 darbi. Žūrijas komisijai bija atbildīgs uzdevums darbus izvērtēt un piešķirt tikai četrus laureātu titulus. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja bija māksliniece Laura Pīgozne, komisijas locekļi mākslinieces Silvija Berezovska un Dace Abricka. Komisija nosauca pirmo triju vietu ieguvējus un audzēkņus, kuri saņems Atzinības rakstus. Pārējie konkursa dalībnieki saņēma Pateicības.

1.vieta, diploms un 100 EUR naudas balva MIKC Latgales Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Erlinai Mariannai O’salivanai, vecums 17 gadi, par darbu “Rīta ēnas”, pedagogs Anatolijs Zelčs,

2.vieta, diploms un 70 EUR naudas balva MIKC NMV Jāņa Rozentāla Mākslas skolas audzēknei Kristiānai Rutkai, 17 gadi, par darbu “Liepājas horizonts”, pedagogs Madara Gulbis.

3. vieta , diploms un 50 EUR naudas balva MIKC DDMV “Saules skola” audzēknei Janai Tolmantei , vecums 19 gadi, par darbu “Dzestrais rīts”, pedagogs Dace Pudāne

3.vieta , diploms un 50 EUR naudas balva MIKC Latgales Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Ariandai Jegorovai , vecums 17 gadi, par darbu ”Miegains rīts”, pedagogs Anatolijs Zelčs.

Klātesošajiem bija iespēja tikties ar izciliem māksliniekiem, zinātniekiem, profesoriem, uzklausīt to vērtējumu un atziņas. Mākslinieks A. Naumovs savā uzrunā teica, ka jauniešu ainavu gleznas ir tik izcilas, ka var droši apgalvot, ka Latvijas mākslai ir nākotne! Turpmāk šo jauniešu darbi ceļos pa Latvijas mākslas skolām.

Ir gandarījums un prieks, ka starp atzītajiem darbiem ir arī mūsu skolas audzēkņu un absolventiu gleznas! Atzinības tika piešķirtas mūsu absolventēm Esterei Gargurnei, Stellai Siničkai, Rūtai Loginai un Evitai Marijai Aizpurietei. Lai nezūd iedvesma radoši darboties un piedalīties arī nākošajos konkursos. Paldies pedagogiem, kas ierosināja jauniešus pamēģināt, uzdrīkstēties un darīt! Paldies pasākuma organizētājiem un izstāžu iekārtotājiem!

Lai mums veicas!

Foto: Igors Pličs

Atbildēt