projekta “Ilustrācijas L. Preises atmiņu dienasgrāmatai”, “Atmiņā puteņo sniegi”

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas, mākslas nodaļas audzēkņi jauno mācību cēlienu uzsāka ar interesantu darbu pie projekta “Ilustrācijas L. Preises atmiņu dienasgrāmatai”, “Atmiņā puteņo sniegi”, kas ir skarbs stāsts par 1949 gada izsūtīšanu uz Sibīriju (Amūras apgabalu).
Ar rakstnieces atmiņu stāstiem audzēkņus iepazīstināja Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja T. Bekeša. Bērniem vajadzēja iztēloties skarbos dzīves apstākļus, sniegu, salu ,badu, darbu un izglītošanās iespējas. Aizkustinošs bija stāsts par raibo teliņu, kurš bija kā glābiņš uz izdzīvošanu. Tagad ilustrācijas ir nodotas muzejam. Šis kopīgais grāmatas tapšanas projekts tiks iesniegts VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonds) projektu konkursam. Darbinieki ir ļoti apmierināti ar mūsu veikumu. Cerēsim uz izdošanos! Papildus grāmatai plānojas samaketēt un nodrukāt mūsu audzēkņu darbus vides stendizstādei (25.03.2024.)

Informāciju sagatavoja Marianna Abricka

Atbildēt