XII Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkurss

17. janvārī  Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika XII Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkurss.  Terēze Broka ir viena no izcilākajām Latvijas kordiriģentēm, kas visu savu mūžu ir veltījusi, gan kora mūzikas tradīciju attīstībai Latvijā, gan arī Latvijas Jauno talantu izglītošanai.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas kora klases audzēkņi piedalījās šajā konkursā, kā arī izcīnīja godalgotās vietas savā kategorijā:

Gustavs Briška – 1 vieta;

Rita Šmeikste un Liāna Neicgale – 2 vieta;

Keitija Patrīcija Kokina – 3 vieta;

Antra Križanovska – Atzinības raksts.

Paldies pedagogiem Ilzei Valainei, Edgaram Znutiņam un Albertam Vucānam, koncertmeistarēm Kristinei Saulišai un Inesei Orinskai par ieguldīto darbu.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola pateicas bērnu vecākiem par atbalstu un sadarbību.

Atbildēt