Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ieskandina Lietuvas simtgadi Utenā

2018. gada 9. martā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ciemojās mūsu sadraudzības pilsētas Utenas mākslas skolā, lai nosvinētu Lietuvas republikas neatkarības 100 gadadienu.

Tika izveidots kopīgs koncerts, kurā Preiļu un Utenas skolu audzēkņi muzicēja klavieru ansambļos, kā arī iejutās solistu un koncertmeistaru lomās. Mūsu skolas klavierspēles programmas audzēknes Zane Stupāne, Alīda Anspoka, Annija Brenče, Marta Lazdāne, Valērija Dementjeva veikli iekļāvas dažādu ansambļu saspēlē. Mazās vijolnieces  Liene Mozule un Elizabete Sofija Bleidele ieskandināja komponista B. Dvarionasa skaņdarbus kopā ar lietuviešu audzēkņiem. Pūšaminstrumentu nodaļu pārstāvēja flautiste Evelīna Skutele, klarnetisti Daniels Jānis Pastars un Arnita Eglīte. Bija iespēja piedalīties arī orķestrī , kurā koncerta noslēgumā uzstājās visi koncerta dalībnieki.

Pirms koncerta mēs tikām iepazīstināti ar Utenas pilsētas bibliotēku, kura skaitās viena no modernākajām ēkām Lietuvā. Ļoti aizraujoša izvērtās viesošanās Utenas Novadpētniecības muzejā, kas pārsteidza ar savu ļoti pārdomāto pamatekspozīciju, bet vēl vairāk ar pilsētas vēstures iepazīšanas interaktīvajām iespējām.

Gribas pateikt lielu paldies skolotājiem Inesei Orinskai, Irinai Skvorcovai, Kristinai Saulišai, Laimai Sondorei, Ilonai Dervanovai, Vladimiram Bondarenko, Oļegam Koļesņičenko par atsaucību, uzdrīkstēšanos un radošumu.

Šī kopīgās muzicēšanas ideja piedzīvo tālāku attīstību. 16. novembrī mēs noteikti gaidīsim ciemos Utenas (Lietuva) un Kohlajarves (Igaunija) audzēkņus, lai kopīgā koncertā  nosvinētu Latvijas simtgadi, izspēlējot skaistākos latviešu komponistu skaņdarbus.

Laima Sondore,
Direktora vietniece mūzikas nodaļā.

 

Atbildēt