Izskanēja Jāņa Ivanova dienas Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

Iecere, atjaunot Jāņa Ivanova mūzikas dienas Preiļos, dzima jau pašā vasaras nogalē. Informācijas telpas pārblīvētībā  nereti iegrimstam ikdienišķajā un šis unikālais, neatkārtojamais paliek  nepelnīti aizmirsts. Bieži vien dzīvojam šodienai, aizmirstot par savām saknēm, mūsu puses ļaudīm, kuri Latgali, Latviju nesuši plaši jo plaši pasaulē.

Tāds ir arī viņš – 1906. gada 9. oktobrī Preiļu pagasta Babru sādžā dzimušais komponists Jānis Ivanovs.

Skaistajās oktobra noskaņās, kad daba iekrāsojas  rudenīgajos toņos, atcerēties un  pieminēt šo mūsu izcilo novadnieku komponistu, simfoniskās mūzikas meistaru, krāšņu kora vokalīžu autoru, tieši viņa dzimšanas dienā – 9. oktobrī, devās Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un Preiļu 1.  pamatskolas pedagogi un audzēkņi. Klātesošos uzrunāja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors Edgars Znutiņš un Preiļu 1.  pamatskolas  direktore Nora Šņepste. Fantastiskais laiks un zelta rudens ainavas raisīja pārdomas arī citos pedagogos un audzēkņos. Nu pieminekli rotāja rudens ziedu pušķi   un kā muzikāls sveiciens izskanēja   latgaliešu tautasdziesma Aiz azara augsti kolni mūzikas skolotāju izpildījumā.

  1. oktobrī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē izskanēja Jāņa Ivanova kamermūzikas koncerts. Nereti saka, ka komponists dzīvo tik ilgi, cik ilgi dzīvo viņa mūzika. Skolas aicinājumam iestudēt un atskaņot J. Ivanova skaņdarbus bija atsaukušies Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi, Daugavpils Universitātes studenti, un mūsu pašu mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi!

Ar lielu aizrautību klausītāji baudīja Jāņa Ivanova klavierdarbu savdabību Nellijas Kursītes, Lauras Onzules un Ineses Orinskas sniegumā. Dziļi emocionāli un pārliecinoši izskanēja komponista solo dziesmas Diānas Laizānes, Daigas Koļesņičenko, Zitas Nitišas un Sanda Ulpes sniegumā, nenogurstošā koncertmeistara Eduarda Zariņa pavadījumā. Koncerta noslēgumā neaprakstāmu saviļņojumu  radīja Otrā un trešā daļa no Trio izcilā Igora Ozuna, Olgas Gavrilovas un Elīnas Bambānes atskaņojumā. Kā atzina pasākuma vadītājs Edgars Znutiņš: Par Jāni Ivanovu var runāt un vajag runāt daudz. Un ne tikai par viņa mūzikas valodu, kompozīcijām, bet arī par viņa patriotismu, nelokāmību un sava novada mīlestību. Esam apņēmības pilni turpmāk katru gadu ieskicēt Jāņa Ivanova personības savdabību un viņa daiļrades specifiskās krāsas! Godināsim un cienīsim savus novadniekus!

Atbildēt