Jāņa Ivanova dienas Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

Mēs esam bagāti ar saviem novadniekiem latgaliešiem – izcilām personībām –  ārstiem, inženieriem, podniekiem un, protams, mūziķiem.

Viens no tādiem ir 1906. gada 9. oktobrī Preiļu pagasta Babru sādžā dzimušais komponists, pianists un pedagogs Jānis Ivanovs. Par viņu Letonikā raksta: “Visievērojamākais latviešu simfoniķis, kura devums šajā žanrā neatpaliek no pasaules mūzikas virsotnēm”Vienīgais komponists Latvijā, kurš sacerējis 21 simfoniju, tostarp simfoniju, veltītu savam novadam – Latgales simfoniju.

Pagājušā gadsimta otrajā pusē vairākkārt Preiļos tika rīkotas J.Ivanova dienas, bet šajā gadsimtā aktualizēts J.Ivanova vārds tika 2016. gadā, kad, pieminot komponista 110. dzimšanas dienu, Preiļu Kultūras namā notika Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas kamerorķestra un Preiļu novada skolotāju kora “Latgale” koncerts (ar VKKF atbalstu). Ideja par ikgadēju pasākumu – Jāņa Ivanova dienām Preiļos – atdzima 2018. gadā, kad Preiļu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs uzkopa J.Ivanova piemiņas vietu un sarīkoja J.Ivanova kamermūzikas koncertu.

Šogad, pateicoties VKKF Latgales programmas piešķirtajiem līdzekļiem, pasākums varēja būt vēl vērienīgāks. Tika iesākts jaundarbu konkurss mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem, kas rosināja  visu Latvijas mūzikas skolu audzēkņus dziļāk iepazīt šo Latgales komponistu, viņa darbus, mākslas skolu audzēkņiem – ieklausīties viņa vokalīzēs, lai savas sajūtas atspoguļotu krāsās.

Preiļu apkaimes iedzīvotājiem un viesiem jaunas šķautnes komponista personībā ļauj atklāt izstāde “Jānis Ivanovs krāsās un skaņās” un  piemiņas pasākums, kurā skanēja  J.Ivanova mūzika Latgales jauno talantu – Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu, Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes studentu un jau pieredzējušu un tautā ļoti mīlētu mākslinieku priekšnesumā.

Paldies sakām Riebiņu novada domei par pieminekļa apkārtnes uzpošanu. Lai gan laika apstākļi 8. oktobrī nelutināja, tas nebija šķērslis ieklausīties Mūzikas un mākslas skolas direktora Edgara Znutiņa uzrunā, nolikt ziedus, dalīties atmiņās, dziedāt dziesmas un pat, iespaidojoties no apkārtējās dabas, žigli izdomāt savus vokalīžu nosaukumus.

9. oktobrī notika piemiņas pasākums, kurā skanēja J.Ivanova mūzika – solodziesmas Elīnas Spridzānes (koncertmeistare Žanete Solovjeva), Laimas Tihovskas (koncertmeistare Romualda Dāvida), Ilonas Bageles (koncertmeistare Arnita Tāraude) atskaņojumā, klaviermūzika Elgara Murāna un Kristinas Saulišas sniegumā, daļas no koncerta vijolei ar orķestri (atskaņoja Igors Ozuns un Elīna Bambāne) un koncerta čellam ar orķestri (atskaņoja Justīne Bauļina un Elīna Bambāne).

Pasākumā tika apbalvoti pirmā Jāņa Ivanova  jaundarbu konkursa mūzikā un mākslā laureāti. Grand prix jeb galvenā balva ir mūsu pašu mākslinieces Ilonas Abdulajevas radīts mākslas darbs. Pēc punktu vērtējuma par augstāko sasniegumu mūzikā šāds apbalvojums tika pasniegts Kristapam Lāsam no Ādažiem, savukārt mākslā galvenā balva palika Preiļos – tā tika piešķirta Laurai Čerpakovskai.

Liels paldies  skolotājiem, kuri iedvesmoja audzēkņus jaundarbiem  un, protams, pašiem audzēkņiem, kuri uzdrošinājās un ļāvās radīt – savus vienreizējus, neatkārtojamus mākslas darbus!

Godināsim un cienīsim savu novadnieku, profesionāli, kompozīcijas meistaru un izcilu pedagogu Jāni Ivanovu!

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors,
Edgars Znutiņš


Atbildēt