Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris koncertē Ļvovā!

Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris šī gada 03. – 06.  maijā piedalījās  “IV  Starptautiskajā  pūšaminstrumentu orķestru un mažorešu festivālā Royal Lion” . Ukrainas kultūras galvaspilsēta  Ļvova šo festivālu organizē pilsētas svētku ietvaros, tāpēc kultūras programma bija ļoti plaša. Festivāls sākās ar krāšņu gājienu Ļvovas vecpilsētas ielās, kurās varēja iepazīt Ukrainas skaisto arhitektūru. Neaizmirstams bija koncerts baznīcā, kurā orķestris atskaņoja latviešu komponistu skaņdarbus, prezentējot savu kultūru un savas valsts nacionālās īpatnības. Klausītāji bija ļoti atsaucīgi, un ar lielu aizrautību klausījās mūsu orķestra sniegumā. Arī mums bija ļoti interesanti klausīties daudzos ukraiņu, poļu, rumāņu orķestru priekšnesumus, defilē programmas un mažorešu parādes. Noslēguma koncertā skatītāji varēja balsot par sev tīkamāko orķestri, un Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris ierindojās 3. vietā.

Orķestra dalībnieki un viņu vecāki saka paldies Preiļu novada domei par finansiālu atbalstu, bez kura šis brauciens nebūtu ticis īstenots, savukārt, mēs sakām paldies pašiem orķestrantiem un viņu vadītājiem Oļegam Koļesņičenko un Jānim Livdānam par ieguldīto darbu, izturību un  muzicēšanas prieku nesot Preiļu novada un Latvijas vārda pasaulē.

E. Znutiņš,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors

Atbildēt