Jaunumi mākslas nodaļā!

2019./2020. mācību gads Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā sācies ar daudz un dažādām aktivitātēm.

Jau septembra sākumā skolā tika iekārtota 2. Jāzepa Pīgožņa balvas jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā konkursa darbu izstāde. Šogad dalībnieku skaits bija krietni lielāks un darbu kvalitāte izcila. Gan pagājušajā gadā, gan šogad mūsu skolas audzēkņi tika laureātu godā. Atzinība – Laurai Čerpakovskai.

Oktobrī Preiļu Mūzikas un mākslas skola organizēja Jaundarbu konkursu mūzikā un mākslā (veltītu komponista Jāņa Ivanova piemiņai). Mākslas nodaļa Latvijas skolām izsludināja konkursu “Jāņa Ivanova vokalīzes krāsās.” Atsauksme bija liela. Tika iesūtīti 112 radošie darbi. Piedalījās 7 mākslas skolas no visas Latvijas. Piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. Žūrijas komisijā bija neatkarīgi mākslinieki no Daugavpils un Ilūkstes mākslas skolām un Daugavpils Universitātes. Godalgotās vietas un galveno balvu guva mūsu skolas audzēkne Laura Čerpakovska.
Laura Čerpakovska – 1. vieta
Marta Finogejeva – 3. vieta
Ieviņa Sprukte – 2. vieta
Džesika Sirotina – 2. vieta
Evelīna Andersone – Atzinība
Ksenija Luriņa – 3. vieta
Rūta Logina – 2. vieta
Rūta Mičule – Atzinība

Oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā konkursā “Skani, tēvu zeme!” Mūsu skolas audzēknes – Evita Marija Aizpuriete, Evelīna Andersone, Valērija Točilkina un Ksenija Luriņa konkursā guva Atzinību.

Skolotāja Anita Puncule ar diviem  mākslas skolas audzēkņiem piedalījās konkursā  “Dzīve kā košums”, kuru Aizputes mākslas skola rīko jau 6. reizi. Dalībnieku skaits – kopumā 132. Mūsu skolas audzēkņiem – Sintijai Loginai 1.vieta un pedagogu žūrijas balva un Ritvaram Vjaksem 1. vieta un audzēkņu žūrijas balva!

Laikā no 15.11. līdz 20.11. tika vadītas Eiropas Vietējās solidaritātes dienas ar Ukrainu Preiļos sadarbībā ar Ņižnas pilsētas pašvaldību.
Pasākumu organizēšanā aktīvu dalību ņēma Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa. Tika izstrādāts nolikums vizuālās mākslas konkursam “Roku rokā draugu lokā”, organizēta neatkarīga žūrijas komisija, radošo darbu izvērtēšanai.
Radošo darbu izstāde tika noformēta mākslas nodaļas Konferenču  zālē, kura tika atklāta 18. 11.2019. Konkursam tika iesūtīti 67 darbi dažādās tehnikās. Darbi tika vērtēti 3 vecumu grupās.
19.11. Mākslas nodaļas pedagogi organizēja radošo meistarklasi ukraiņu  bērniem, jauniešiem un pedagogiem, pēc nodarbībām ciemiņi iepazinās ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļu, pēc ekskursijas notika konference izstāžu zālē, kur tika plānots turpmākās sadarbības plāns.
Konkursā piedalījās arī mākslas skolas audzēkņi un guva godalgotas vietas:
Andīna Anspoka 1. vieta,
Ksenija Luriņa 2. vieta
Kate Trūpa 2. vieta
Katrā vecuma grupā tika piešķirtas tikai viena  1. un 2. vieta.

Zīmējumu konkursā “Tavs Dzīvo Sapņu dārzs Ziemassvētkos”, ko organizēja Latvijas elektromateriālu vairumtirdzniecība, piedalījās 925 dalībnieki! No visiem dalībniekiem tika izvēlētas TIKAI 3 godalgotas vietas un mūsu audzēknei Viktorijai Jakovļevai – 3. vieta!

Tika izsūtīti 15 mākslas nodaļas audzēkņu darbi uz XIII starptautisko bērnu jaunrades zīmējumu konkursu “Māksla – spēle vai jaunrade” 2019, ko organizē Igaunijas Kohtle-Jarves mākslas skola.

Uzsākti darbi 48. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei – konkursam “LIDICE 2020” Konkursa piedāvātā tēma “AINAVA”. Top ideju skices, vākti materiāli, izmēģinātas dažādas tehnikas.

Plāni ir lieli un daudz! Lai mums viss izdodas Jaunajā gadā!

Marianna Abricka,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mākslas nodaļā

Atbildēt