17. janvārī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts

2020.gada 17. janvārī plkst 17.00 Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts skolas lielajā zālē.

Uzstājas audzēkņi, kuri gatavojas X Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkursam Daugavpilī,
Akordeona spēles audzēkņu Valsts konkursa II kārtai Daugavpilī un
XXV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkursam Rīgā.

Atbildēt