Apsveicam!

18. janvārī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā norisinājās X Terēzes Brokas jauno dziedātāju konkurss. Konkursā piedalījās arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri ieguva godalgotās vietas.

Keitija Patrīcija Kokina ieguva 3.vietu, pedagogs Zita Barševska.
Beāte Cirša ieguva 2.vietu, pedagogs Edgars Znutiņš, koncertmeistare Kristina Sauliša.
Duets: Viktorija Dronova un Viktorija Isajeva ieguva Atzinības rakstu, pedagogs Zita Barševska.

Paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem – par ieguldīto darbu.

Atbildēt