Teorijas priekšmetu skolotāju konsultāciju stundas oktobrī:

Gaļina  Savicka

Ceturtdien – plkst. 16.00  

Piektdien – plkst. 17.30

Ilze Savicka

09.10. – plkst. 16.45

14.10.- plkst. 17.30

Antoņina Mihailova

05.10. –plkst. 18.15

12.10. –plkst. 19.00

Ilze Valaine

05.10.- plkst. 18.15

12.10.- plkst. 18.15

Atbildēt