Preiļu Mūzikas un mākslas skolas korim top skaisti tērpi!

Šī gada pavasarī Preiļu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Preiļu novada mūzikas attīstības biedrību  “Kamille” iesniedza projektu “Tautas tērpu iegāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu korim”  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros.

Projekts tika atbalstīts, un steidzami uzsākta tērpu šūšana, lai jau vasarā, paredzētajos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, koris varētu priecāties par glītu vizuālo noformējumu.  Diemžēl ārkārtas situācija valstī ieviesa savas korekcijas.

Pateicoties Lauku atbalsta dienesta pretimnākšanai, projekta termiņš tika pagarināts, un tērpu izstrāde tikai tagad tuvojas noslēgumam. Audzēkņi ir sajūsmā par Imeldas Vucenas darinātajiem tērpiem. Pat pašreiz mēģinot tikai grupās, jaunie tautu tērpi dod patiesu estētisku baudu un uzmundrina turpmākai repertuāra apguvei!

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors,
Edgars Znutiņš

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas kora grupa mēģinājumā

Atbildēt