Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi apmeklēja Jāņa Ivanova piemiņas vietu Babros

  1. oktobrī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi apmeklēja izcilā Latgales komponista Jāņa Ivanova piemiņas vietu Babros. Laiks bija fantastisks, saulīte sildīja un rotāja mežus un pļavas – īsts zelta rudens.

Tiešām, Jāņa Ivanova dzimtā vieta ir neaprakstāmi skaista. Nav nekāds brīnums, ka tieši šeit rastie dabas tēli ir bijuši pamatā neskaitāmām kompozīcijām jau brieduma gados.

Piemiņas brīdis sākas ar nelielu ieskatu J. Ivanova biogrāfijā un daiļradē skolas direktora Edgara Znutiņa vadībā. Interesanti par J. Ivanova vizīti 1968. gadā  Daugavpilī stāsta toreizējais kora “Daugava” dziedātājs, skolas metodiķis Alberts Vucāns, citus zīmīgus faktus atceras mūzikas nodaļas vadītāja Laima Sondore un skolotāja Ilze Savicka. Kopā ar audzēkņiem rosinām fantāziju par vokalīžu nosaukumiem, kādus mēs J. Ivanovam varētu ieteikt šodien!

Izskaņā, kā sveiciens cienījamajam komponistam dzimšanas dienā, skan latviešu tautasdziesma “Trīcēj kalni, skanēj meži”, kuru, skolas kora balstīti, dziedam visi kopā diriģentes Ilzes Valaines vadībā.

Bildēs mūs iemūžināja skolotājs Jānis Livdāns.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors,
Edgars Znutiņš

Atbildēt