Par darba organizāciju Preiļu Mūzikas un mākslas skolā no 17.10.2020. līdz 06.11.2020.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  grozījumiem no 13.10.2020.

  1. no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim visās skolā realizējamās  interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās grupu nodarbības vadīt attālināti;
  2. profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā individuālās nodarbības vadīt klātienē vai daļēji attālināti saskaņojot darba režīmu ar mācību daļas vadītāju;
  3. kora, orķestru, ansambļu mēģinājumus vadīt attālināti, akcentējot patstāvīgā darba īpatsvaru;
  4. konsultācijas teorētiskos priekšmetos veikt individuāli klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, audzēknim vienojoties ar pedagogu;
  5. līdz 22.10. plkst. 9. 00 pedagogiem saskaņot ar audzēkņu vecākiem tiešsaistes iespēju formas, problēmjautājumu gadījumos ziņot rakstiski nodaļu vadītājiem e-klasē;
  6. līdz 22.10. pedagogiem informēt audzēkņus un viņu vecākus par iespējamajām izmaiņām nodarbību grafikā, kārtību kādā notiks attālinātās mācības;
  7. atcelt no 17.10.2020. līdz 06.11.2020. darba plānā paredzētos akadēmiskos koncertus un citus publiskos pasākumus.

Atbildēt