Par darba organizāciju Preiļu Mūzikas un mākslas skolā no 09.11.2020. līdz 06.12.2020

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” .

    1. no 2020. gada 9.novembra līdz 2020. gada 6. decembrim visās skolā realizējamās  interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās grupu nodarbības vadīt attālināti;
    2. profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā individuālās nodarbības vadīt klātienē vai daļēji attālināti saskaņojot darba režīmu ar mācību daļas vadītāju;
    3. kora, orķestru, ansambļu mēģinājumus vadīt attālināti, akcentējot patstāvīgā darba īpatsvaru;
    4. konsultācijas teorētiskos priekšmetos veikt individuāli klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, audzēknim vienojoties ar pedagogu.

Atbildēt