Noslēgumam tuvojas Preiļu novada mūzikas attīstības biedrības “Kamille” projekts (Nr.19-03-AL21-A019.2205-000004) “Tautas tērpu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu korim”

 

 

Preiļu novada mūzikas attīstības biedrības “Kamille” projekts “Tautas tērpu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu korim” (Nr.19-03-AL21-A019.2205-000004) tika iesniegts un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros.

Neskatoties uz šodienas situāciju un apgrūtinājumiem, ko radījusi Covid – 19 pandēmijas izplatība, tērpu komplekts ir pabeigts. No pelēka mākslīgā linu auduma tika izgatavoti 45 meiteņu tērpu komplekti (triju veidu kleitas, jostas, rokassprādzes un galvasrotas) un trīs zēnu tērpu komplekti (krekli un bikses). Diemžēl, pašreiz kora mēģinājumi nevar notikt, pat grupās ne, tāpēc atliek vien veldzēties individuālās foto sesijās.

Preiļu novada mūzikas attīstības biedrības “Kamille” un kora dziedātāji saka milzīgu paldies tērpu dizainerei un izgatavotājai Imeldai Vucenai.

Sadarbības līgums paredz, ka jaunuzšūtie tērpi glabāsies Preiļu Mūzikas un mākslas skolā.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors
Edgars Znutiņš   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildēt