Par mācību procesa organizāciju Preiļu Mūzikas un mākslas skolā no 08.02.2021.

Pamatojoties uz 2021.gada 5. februārī Ministru kabineta veiktajiem grozījumiem rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020.gada 6. novembra un atsaucoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra ieteikumiem Izlītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmas no 08.02.2021.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā no 2021.gada 8. februāra mācību procesu turpināt attālināti līdz nākošajam rīkojumam.

Atbildēt