Preiļu Mūzikas un mākslas skola tiek īstenots VKKF projekts mūzikas instrumentu iegādei

Preiļu Mūzikas un mākslas skola cenšas nodrošināt audzēkņiem maksimāli plašu mūzikas instrumentu spēles apguves spektru. Taču instrumentu bāzes atjaunošana un papildināšana ir akūts jautājums, kurš jārisina sistemātiski un sistēmiski un saistīts ar lieliem finansiāliem ieguldījumiem.  Lielā mērā šī problēma  attiecināma uz pūšaminstrumentu spēles nodaļu. Atsevišķās instrumentu grupās situāciju uzlabo vecāku atsaucība (piemēram flauta, saksofons). Vecāki iegādājas privātos instrumentus, par ko viņiem milzīgs paldies! Diemžēl sadzīvē mazāk populāro instrumentu iegāde – tuba, trompete, trombons, eifonijs nav audzēkņu vecāku redzeslokā, turklāt šie instrumenti ir arī nesalīdzināmi  dārgāki.

Šogad Valsts kultūras kapitāla fonds (VKKF) ir atbalstījis divus projektus materiāli-tehniskās bāzes pilnveidošanai Preiļu Mūzikas un mākslas skolā. Projekta Preiļu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (Nr. 2021-1-MDM-M02027) tika iegādāta trompete (Yamaha YTR3335) un trombons (Yamaha YSL354E).  Kopējais projekta finansējums  sastāda 1200.00 Eur.  Iegādājoties projektā minētos instrumentus skolai pavērās plašākas iespējas uzņemt audzēkņus šajās specialitātēs. Gaidām jaunos trompetistus un trombonistus!

 Projekta vadītājs                                                                         E.Znutiņš

Atbildēt