Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas profesora Venta Zilberta meistarklase

Izcilā komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos notiek nu jau ceturto reizi. Taču šogad pirmo reizi šo dienu ietvaros tiek rīkota meistarklase. Jau gada sākumā, plānojot J. Ivanova dienu norisi, tika aktualizēts jautājums par Jāņa Ivanova mūzikas atskaņošanas nianšu apzināšanu, piesaistot mūziķus, kuri ir specializējušies, iedziļinājušies Jāņa Ivanova daiļradē. Tā kā šajā gadā Jāņa Ivanova dienas tika plānotas klavierspēles zīmē, tad meistarklases vadīšanai tika uzaicināts Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas profesors Ventis Zilberts.

9. oktobrī plkst. 12.00 Preiļu Mūzikas un mākslas skolas kamerzālē (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības normas) pulcējās skolas klavierspēles vecāko klašu audzēkņi un pedagogi.

Meistarklase noritēja ļoti jaukā gaisotnē. Profesors gan stāstīja par Jāņa Ivanova mūzikas īpatnībām, īpaši jau klavierspēlē,  demonstrēja spilgtus piemērus, kā arī strādāja ar audzēkņiem. Profesors ļoti atzinīgi novērtēja meistarklases mākslinieku Valērijas Dementjevas un Elgara Murāna sniegumu.

Atbildēt