Jāņa Ivanova piemiņas brīdis Babros

Jau par tradīciju ir kļuvis Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu brauciens uz pavisam netālo vietu Babri  (kādreiz vecticībnieku sādžu), kur šūpulis kārts mūsu izcilajam komponistam Jānim Ivanovam. 

Arī šogad, 8. oktobra pēcpusdienā, daba mūs glāstīja siltiem rudens saules stariem, ietērpjot  visu apkārti košās krāsās. Mūsu skolas kora audzēkņi, diriģentes Ilzes Valaines vadībā, ieskandināja pasākumu ar tautas dziesmu, bet direktors Edgars Znutiņš runāja par šī izcilā skaņraža un pedagoga dzēves gājumu. Nenoliedzami, ka spilgtas pēdas viņa dailradē ir iezīmējusi Latgales dabas burvība. Cik gleznaini un tēlaini doti nosaukumi korim rakstītajām vokalīzēm – “Gājputni”, “Gubu mākoņi”, “Migla”, “Lietainā dienā”. Muzikologs Arnold Klotiņš  ir rakstījis : “Kā liecina nosaukumi, Vokalīžu mūzikas pamatā visbiežāk ir kāds ainavisks iespaids, dabas vērojums. Šai ziņā varam runāt par tā saucamā ziemeļu impresionisma klātbūtni, kas nav svešs it īpaši skandināvu un somu komponistiem, sākot ar Grīgu. Ne velti mēģinot raksturot vokalīžu harmoniju izteiksmi, grūti iztikt bez vārda „krāsa”.

Atbildēt