Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus!

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2022./2023. mācību gadam izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 🎹 Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle 🎻 Vokālā mūzika – kora klase 🎤 Mācību ilgums – 8 gadi

Pūšaminstrumentu spēle (flauta, klarnete, saksofons, trompete, trombons, eifonijs, tuba) 🎺 Sitaminstrumentu spēle 🥁 Taustiņinstrumentu spēle – akordeons🎼 Mācību ilgums – 6 gadi

Vizuāli plastiskā māksla 🎨 Mācību ilgums – 7 gadi

Audzēkņu uzņemšana notiks Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē 23. maijā un 6. jūnijā plkst.17.30

Jautājumu gadījumā zvaniet:

Mūzikas nodaļā, direktora vietniece Laima Sondore tel. 29172296

Mākslas nodaļā, direktora vietniece Marianna Abricka tel. 29610964

Atbildēt