Papilduzņemšana Preiļu Mūzikas un mākslas skolā!

PAPILDUZŅEMŠANA! 🤩

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā 25. un 29. augustā notiks papilduzņemšana! 🥳

Programmas mūzikas nodaļā: klavierspēle, vijoļspēle, kora klase – mācību ilgums 8 gadi

Akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle: flauta, klarnete, saksofons, trombons, trompete, tuba, eifonijs – mācību ilgums 6 gadi

Programmas mākslas nodaļā: vizuāli plastiskā māksla – mācību ilgums 7 gadi

Gaidīsim TEVI mūsu skolas koncertzālē plkst. 17:30

Atbildēt