Preiļu Mūzikas un mākslas skolā varēs apgūt fotomākslu un animāciju

Preiļu Mūzikas un mākslas skola strādā, lai  radītu iespējas novadā dzīvojošo audzēkņu profesionālajai izaugsmei maksimāli augstā līmenī un plašā spektrā. Skolā ir atbilstoša materiāli-tehniskā bāze pamatpriekšmetu – gleznošana, zīmēšana, kompozīcija apgūšanai. Iepriekšējos gados tika modernizēta bāze veidošanas nodrošināšanai –  iegādāts māla plasta rullējamais galds un turnetes, mūsdienīga elektriskā keramikas virpa un keramikas apdedzināšanas krāsns.

VKKF šogad atbalstīja projektu Preiļu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveide Nr. 2022-1-VIZ-M04024. Piešķirtais finansējums 1700 Eur apmērā un pašvaldības līdzfinansējums ļāva iegādāties aprīkojumu mācību priekšmetu Fotomākslas pamati un Animācija uzsākšanai.

Esam pārliecināti, ka audzēkņu interese apgūt šos mākslas veidus netrūks.

Projekta vadītājs Edgars Znutiņš

Atbildēt