Konkursu maratons

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Pūšaminstrumentu spēles un Sitaminstrumentu spēles programmu audzēkņi turpina savu konkursu maratonu.

Pāgājušajā nedēļā 3. martā brauciens uz VIII Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursu Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, kurš vainagojās ar panākumiem.

Diploms par 2. vietu Katei Cimdiņai tubas spēle, 3. klase (pedagogs Jānis Livdāns, koncertmeistare Kristina Sauliša);

Atzinība Linardam Spruktam klarnetes spēle, 1. klase (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša);

8. martā veiksmīga uzstāšanās konkursā Latgales svilpaunieki 2023 Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā. Šoreiz jaunie mākslinieki pierādīja savas kolektīvās muzicēšanas prasmes dažādos kolektīvos.

1. vieta – Metālpūšamo instrumentu kvintetam – Renārs Koļesņičenko, Marians Skutelis, Markuss Prikuls, Daniels Prikuls, Kate Cimdiņa (pedagogs Jānis Livdāns);

3. vieta –  Klarnešu trio Alise Savicka, Elīze Marija Pastare, Anete Vilcāne (pedagogs Oļegs Koļesņičenko);

3. vieta  – Saksofonu trio Artis Borovskis, Rūta Beatrise Pastare, Katrīna Veigule (pedagogs Oļegs Koļesņičenko);

Priekšā vēl piedalīšanās Dziesmusvētku skatēs ar Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestri – 9. martā Latvijas izglītības iestāžu Latgales un Vidzemes novadu pūtēju orķestru skate Madonā un 18. martā X XVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pūtēju orķestru skate Ulbrokā.

Gribas novēlēt izturību, labu garastāvokli, lielu veiksmi un lai tīri un koši skan!

Atbildēt