Mākslas darbnīcu labdarībai radīto darbu izstāde

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi pēc Viduslatgales pārnovadu fonda iniciatīvas jau otro reizi īstenoja audzēkņu mākslas darbnīcas labdarībai.

Martā 40 audzēkņi no  7 līdz 15 gadiem un 4 skolotāji strādāja vairākās darbnīcās, lai izveidotu suvenīrus ziedojumu piesaistei.

Tika radīti 36 darbi – keramikas trauciņi, grafika un gleznojumi dažādās tehnikās.

Mākslas darbnīcu mērķis ir veicināt bērnu izpratni par labdarību, sniedzot  labdarības darba pieredzi caur radošo darbību.

Mākslas darbnīcās radītie darbi pēc izstādes tiks nodoti labdarībai – ziedojumu piesaistei talantīgo mūzikas un mākslas skolas audzēkņu atbalstam – stipendijām. Katru gadu Viduslatgales pārnovadu fonds ar ziedotāju līdzekļiem piešķir vienreizēju stipendiju skolas centīgākajiem audzēkņiem.

Darbus pret ziedojumu varēs iegādāties gan “Viduslatgales pārnovadu fonda” labdarības pasākumos.

Mākslas darbnīcas un izstāde tiek finansēta EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Izstāde tapusi nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” īstenotā projekta “Labdarības aplis” ietvaros sadarbībā ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolu.

Atbildēt