AUDZĒKŅU PAPILDUZŅEMŠANA!!!

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2023./2024. mācību gadam šādās izglītības programmās:

*Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 🎹

*Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle 🎻

*Vokālā mūzika – kora klase 🎤

Mācību ilgums – 8 gadi

*Pūšaminstrumentu (flauta, klarnete, saksofons, trombons, trompete, eifonijs, tuba) spēle 🎷

*Taustiņinstrumentu spēle – akordeons 🎼

*Sitaminstrumentu spēle 🥁

Mācību ilgums 6 gadi

*Vizuāli plastiskā māksla 🎨Mācību ilgums – 7 gadi

NĀC MĀCĪTIES! IZVĒLIES KO VĒLIES!

Plašāka informācija:

Mūzikas nodaļa Laima Sondore tel. 29172296

Mākslas nodaļā Marianna Abricka tel. 29610964

Atbildēt