Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu programmu audzēkņiem valsts konkurss

Šis mācību gads ir bijis ļoti atbildīgs mūsu skolas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu programmu audzēkņiem, jo 12. decembrī skolā notika Valsts konkursa I kārta, lai izvirzītu šo programmu audzēkņus nākošajai II kārtai. 23. – 24. janvārī 25 mūsu skolas jaunie mūziķi devās uz Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolu, kur savā spēles prasmē sacentās reģiona mūzikas skolu audzēkņi. Tas tiešām ir daudz, jo mūsu skola ir bagāta ar dažādo instrumentu klāstu, ir iespēja mācīties spēlēt flautu, klarneti, saksofonu, trompeti, eifoniju, trombonu, tubu, arī sitaminstrumentus. Veiksme šoreiz uzsmaidīja šādiem audzēkņiem:

Izglītības programma Sitaminstrumentu spēle

3. vieta – Augusts Zīmelis 4. klase (pedagogs Olga Novikova, koncertmeistare Irina Skvorcova);

Atzinība – Alise Leitāne 2. klase, Ivo Seņkāns 2.klase (pedagogs Olga Novikova, koncertmeistare Irina Skvorcova).

Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle

Atzinība – Imants Gavars 2. klase (pedagogs Rita Žilvinska, koncertmeistare Inese Orinska);

Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle:

3. vieta- Rigonda Elste (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša).

Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle

Atzinība – Elīze Marija Pastare 6. klase (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša).

Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle

2. vieta Marians Skutelis 5. klase (pedagogs Jānis Livdāns, koncertmeistare Ilze Savicka);

3. vieta – Renārs Koļesņičenko 5. klase (pedagogs Jānis Livdāns, koncertmeistare Kristina Sauliša);

Atzinība – Oļģerts Ērglis 4. klase (pedagogs Jānis Livdāns, koncertmeistare Ilze Savicka).

Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle

Atzinība – Madara Utināne 6. klase (pedagogs Jānis Livdāns, koncertmeistare Ilze Savicka).

Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Tubas spēle

Atzinība – Kate Cimdiņa 4. klase (pedagogs Jānis Livdāns, koncertmeistare Ilze Savicka).

Jāsaka LIELS PALDIES visiem, kas piedalījušies šo audzēkņu skološanā un audzināšanā- pedagogiem, koncertmeistarēm un vecākiem par milzīgo atbalstu un izpratni.

Lai veicas nākošajos konkursos, jo izaicinājumu ir daudz!

Atbildēt