27. februārī Preiļu Mūzikas un mākslas skolā viesojās audzēkņu un skolotāju grupa no Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas. Jaunieši stāstīja par iespējām mācīties, par nozarēm, kurās jaunieši var apgūt profesiju. No katras nodaļas bija ieradušies talantīgākie audzēkņi. Liels bija prieks satikt mūsu skolas absolventi, tagad Mākslas vidusskolas 2. kursa Apģērba dizaina  audzēkni Ilutu Vaikuli. Viņas vadībā mūsu skolas audzēkņi veidoja tērpu dizainu, pielietojot dažādus materiālus. Tekstila nodaļas studente iepazīstināja ar filcēšanas prasmēm, koktēlnieka Emīla vadībā tika krāsoti burti skolas nosaukumam, bet metālapstrādes dizaina jaunietis iepazīstināja audzēkņus ar rotaļlietu dizainu un to apgleznošanas paņēmieniem. Radošās darbnīcas bērniem ļoti patika.

Ciemiņi apmeklēja mūsu skolu. Saņēmām daudz komplimentu par skolas mājīgumu, telpu iekārtojumu un aktivitātēm, kādās iesaistās mūsu audzēkņi. Jādomā, ka sadarbība turpināsies. Šobrīd Latgales Mūzikas un mākslas skolā mācās 5 mūsu skolas mākslas nodaļas absolventi. 

Informācīju sagatavoja: Mākslas nodaļas vadītāja Marianna Abricka

Atbildēt