Dž. Verdi operas “Dons Karloss” izrādes apmeklējums

28. aprīlī mūsu skolas audzēkņu grupas apmeklēja Dž. Verdi operas “Dons Karloss” izrādi Rīgas Nacionālās operas un baleta teātrī. Neskatoties uz to, ka izrāde ilga četras stundas, skolēni ir mūzikas emociju varā un bagātinājušies spilgtiem iespaidiem, sāk kalt plānus par operas apmeklējumu jau nākamajā mācību gadā.  Šīs izrādes apmeklējums bija īpašs, jo skolēni bija iepazinušies ne tikai ar operas saturu, bet zināja, ka pie diriģenta pults būs Kaspars Ādamsons, kuram šīs izrādes diriģēšana ir doktorantūras eksāmena daļa. Operas apmeklējums reizi gadā mūsu skolēniem jau kļūst par tradīciju.

Pateicība vecākiem par atbalstu un uzticēšanos šāda pasākuma apmeklēšanai. 

Braucienu organizēja skolotāja Ilze Valaine. 

Atbildēt