Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss

3.aprīlī Daugavpils Vienības namā notika Latgales novada izglītības iestāžu skolēnu koru repertuāra pārbaude – skate, gatavojoties XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Preiļu MMS kora (diriģente Ilze Valaine, koncertmeistare Inese Orinska) sniegums tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu.  

Apsveicam!

Atbildēt