Akordeoni skan Naujenē!

9.-10. aprīlī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās XXI starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss „Naujene – 2024″, ko rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi. Konkursa mērķis ir atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus, popularizējot akordeona spēli, kā arī veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi.

Konkursā piedalījās 130 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas. Preiļu Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 3 akordeona klases audzēķņi, kuri savā klašu grupā ieguva godalgoto vietu:

Līvai Vuškānei – II vieta (pedagogs Svetlana Stepanova);

Kasparam Ragaušam – III vieta (pedagogs Svetlana Stepanova);

Andrejam Gžibovskim – II vieta (pedagogs Artūrs Savickis).

Apsveicam, lai radoši panākumi arī turpmāk!

Atbildēt