IV Garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria” Aizkrauklē

6. aprīlī mūsu skolas koris (diriģente Ilze Valaine, koncertmeistare Inese Orinska) piedalījās IV Garīgās mūzikas festivālā “Soli Deo Gloria” Aizkrauklē. Festivāla koncerts notika Aizkraukles sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā. Mūs pārsteidza lieliskā telpas akustika, dalībnieku un skatītāju pilnais dievnams, kuri visu koncertu ļoti uzmanīgi klausījās. Patiesu prieku un gandarījumu pēc uzstāšanās radīja klausītāju atzinīgais novērtējums mūsu kora priekšnesumam.  Pasākuma kulminācija bija fināls, kurā festivāla dalībnieku kopkoris dziedāja Valda Zilvera speciāli šim festivālam veltīto himnu “Soli Deo Gloria” un Andra Eniņa lūgšanu “Mūsu tēvs debesīs” ar ērģēļu pavadījumu, pie diriģenta pults – galvenais festivāla iniciators Eduards Grāvītis. Esam pateicīgi par silto uzņemšanu pasākuma organizatoriem, īpaši, Aizkraukles novada Interešu izglītības centra izglītības metodiķei Sandrai Popenkovai un diriģentam Eduardam Grāvītim!

Informāciju sagatavoja: Ilze Valaine

Atbildēt