Vijoļspēles audzēkņu koncerts

26. aprīlī izskanēja Laimas Sondores un Anastasijas Mališevas vijoļspēles klases audzēkņu koncerts. Prieks par jaunajiem vijolniekiem un atbalstošajiem klausītājiem.

Paldies skolotājām un koncertmeistarēm Ilzei Savickai un Irinai Skvorcovai par ieguldīto darbu.

Paldies audzēkņu vecākiem par atsaucību un atbalstu.

Atbildēt