Klavierspēles Pavasara koncerts

29. aprīlī skolas zālē pavasarīgā gaisotnē izskanēja klavierspēles Pavasara koncerts. Klaviespēles skolotāja Ilze Savicka un audzēkņi aicināja ciemos vecākus un draugus, lai iepriecinātu ar sagatavotajiem skaņdarbiem. Koncerts bija īpašs, jo liela daļa audzēkņu, kas uzstājās apgūst klavierspēli kā papildinstrumentu. Viņi spēlē saksofonu, trompeti, vijoli, dzied.

Sakām Lielu paldies Ilzei Savickai, audzēkņiem un vecākiem!

Atbildēt