Starptautiskais baznīcas balvas konkurss mūzikā “Soli deo Gloria” Vācijā

26.-27. Aprīlī Malhovā Vācijā notika 14. Starptautiskais baznīcas balvas konkurss mūzikā “Soli deo Gloria”.

Pateicoties Līvānu luterāņu draudzei par ciešo sadarbību ar Malhoveras luterāņu draudzi arī šogad radās iespēja piedalīties starptautiskajā konkursā. Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem devās uz Vāciju. Mūsu skolu pārstāvēja: Andrejs Gžibovskis-akordeons, Artis Borovskis-saksofons, Renārs Koļesņičenko-trompete, Kate Cimdiņa-tuba.

Konkursā piedalījās 69 dalībnieki no 3 valstīm (Vācijas, Polijas un Latvijas)

Godalgoto vietu saņēma akordeonists Aleksandrs Kručiņins (Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola).

Savukārt, motivācijas balvu saņēma mūsu skolas audzēkne Kate Cimdiņa- tubas spēle.

Paldies Koncertmeistarei Kristinai Saulišai.

Paldies Malhoveras luterāņu draudzei par viesmīlīgo uzņemšanu.

Paldies Preiļu Novada pašvaldībai par atbalstu, transporta daļas vadītājam Artūras Leperam un šoferiem Gunāram Spīķim un Jānim Sinkevičam.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu un atsaucību.

Atbildēt