Ahtmes Mūzikas un mākslas skola Preiļos

Sadarbības sākums Preiļu Mūzikas un mākslas skolai ar  Ahtmeskas mākslu skolas (Kohtla-jarve) aizsākās 2016. gadā, kad Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas vadītāja Marianna Abricka 1. Leļļu festivāla ietvaros sapazinās ar māksliniekiem Svetlanu Vetrovu un Aleksandru Dikušenko. Tā kā Aleksandrs ir Ahtmeskas mākslu skolas mākslas nodaļas vadītājs, tika saņemts uzaicinājums apmeklēt skolu pieredzes apmaiņā, kas

arī tika darīts 2016. gada pavasarī.

Ahtmeskas mākslu skolā ir tikušas izstādītas divas Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes (2016; 2018), kā arī mūsu audzēkņi piedalījās XI Starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā “Māksla – spēle vai

daiļrade”. Esam saņēmuši Ahtmeskas mākslu skolas audzēkņu darbus izstādei Preiļos, Ahtmeskas mākslu skolas audzēkņi piedalījās mūsu rīkotajā atklātņu konkursā “Daudz baltu dieniņu”, kura noslēgums notiks 2018. gada 16. novembrī. Uz šiem svētkiem ir aicināta delegācija – mūziķi un mākslinieki no Ahtmeskas mākslu skolas.

Atbildēt