Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu panākumi Valsts konkursā

Mūsu skolas audzēkņiem svarīgākais un nopietnākais darba cēliens sākas ar 2. pusgadu. Pēc četru mēnešu nopietna darba pienācis laiks parādīt savas prasmes un iemaņas dažādos konkursos. Katru gadu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēs kādas programmas audzēkņiem tiek rīkots Valsts konkurss, kurā, sākot no 2. klases, obligāti jāpiedalās ikvienam audzēknim.  Šogad ir lielais pūtēju uznāciens. Jāteic, ka talantīgu un spējīgu audzēkņu mūsu skolā netrūkst. Ar  patiesi lielu prieku sagaidījām mūsu Pūšaminstrumentu spēles programmas audzēkņus no  Valsts konkursa II kārtas Daugavpilī, kur tika uzrādīti nudien pārsteidzoši spoži rezultāti. Uz šo kārtu tika izvirzīti 19 mūsu skolas pūtēji, kuri 22. un 24. janvārī sacentās ar citu Daugavpils reģiona mūzikas skolu audzēkņiem, bet ar vietām no šī konkursa atgriezās 16. Šoreiz tiešām gribētos nosaukt un atzīmēt katru no šiem audzēkņiem:

  1. vieta – Danielam Jānim Pastaram (6.kl. klarnete),
  2. vieta – Artim Borovskim (2.kl. saksofons), Sabīnei Vaivodei (4.kl. saksofons),Erikai Podskočevai (6.kl. saksofons), Danielam Prikulam (2.kl. trombons),
  3. vieta Zaigai Kalvānei (6.kl. flauta), Līvai Rumpei (6.kl. flauta), Armandam Pūgam (5.kl. saksofons), Aleksai Nikolai Katkevičai (2.kl. trompete), Anetei Vilcānei (2.kl. klarnete), Justīnei Kozulei (3.kl. saksofons), Arnitai Eglītei (4.kl. klarnete), Lienei Sparānei (3.kl. saksofons), Alisei Makejevai (2.kl. flauta), Evelīnai Skutelei ( 3.kl. flauta), Markusam Prikulam (2.kl. eifonijs);

Atzinība – Renātei Anspokai (2.kl. klarnete), Rūtai Beatrisei Prikulei (2.kl. saksofons)

Ja kādam šķiet, ka tas tāds nieks vien ir, tad jāsaka, ka žūrija jau šajā kārtā bija ļoti profesionāla un neatkarīga, pūtēju aprindās labi zināmi pedagogi un speciālisti- I. Sneibis, A. Opincāns, H. Bauga. Ar žūrijas komisijas lēmumu uz III fināla kārtu Rīgā, kura notika no 12.-14. februārim, no mūsu skolas tika izvirzīti D.J. Pastars, A. Borovskis,(ped. Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša) A.N. Katkeviča, M. Prikuls, D. Prikuls( ped. Jānis Livdāns, koncertmeistare Irina Skvorcova).

Fināla kārta lika visiem krietni saņemties un uzspodrināt savu sniegumu. Arī rezultāti neizpalika- Danielam Jānim Pastaram 2. vieta, Danielam Prikulam 2. vieta un Artim Borovskim 3. vieta.

Protams, ka jāsaka milzīgs paldies par ieguldīto darbu mūsu skolas pedagogam Oļegam Koļesņičenko, spilgtam un talantīgam skolotājam, kurš prot atrast ceļu  uz skolēnu sirdīm, iedrošināt tos, noskaņot rūpīgam darbam. Ļoti liels prieks par skolotāja Jāņa  Livdāna sasniegumiem, tas ir atraktīvs un audzēkņu iemīļots pedagogs, kurš pats daudz koncertē un iedvesmo ar savu  piemēru. Arī mūsu skolas jaunākajai flautas spēles skolotājai Viktorijai Krilovai šis izrādījās veiksmīgs darba pieredzes sākums. Liela pateicība par darbu, vai precīzāk sadarbību, saspēli, muzicēšanu un koncertpieredzes veidošanu jāsaka koncertmeistariem Kristinai Saulišai, Irinai Skvorcovai, Inesei Orinskai. Bez šīm jaukajām  skolotājām, viņu atbalsta muzicējot un pleca sajūtas uzstājoties, audzēkņi nejustos tik droši un pārliecinoši.

Liels paldies arī mūsu skolas audzēkņu vecākiem, kuri saprot, ka gatavošanās šādiem konkursiem tas ir papildus darbs un laiks,  brīvdienas, kas ziedotas savu bērnu atvešanai uz skolu, viņu noskaņošana, sapucēšana un uzmundrināšana tālajos braucienos.

Programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņi ne mazāk veiksmīgi ir turpinājuši dalību arī citos konkursos. Savus spēkus  šobrīd tik populārajam instrumenta saksofonam veltītajā konkursā “SAXOPHONIA”, kurā piedalījās Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi, izmēģināja arī mūsu skolas audzēkņi. Artis Borovskis 2.kl. tika novērtēts ar Atzinību (23 punkti un 15. rezultāts no 39 dalībniekiem) un Sabīne Vaivode  4.kl (18.75 punkti un 29. rezultāts sacenšoties ar  41 savas grupas dalībnieku).

Arī piedaloties III Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā  “Naujene WIND 2019”, kurš no 28. februāra līdz 1. martam notika Daugavpilī, mūsu audzēkņi tika atzīmēti ar  Diplomiem. Oļega Koļesņičenko audzēkņi ar savas koncertmeistares Kristrinas Sauliša atbalstu mājās atgriezās ar ļoti labiem rezultātiem.

5.-7. klašu grupā 2. vieta – Ērikai Podskočevai (6.kl. saksofons),  Danielam Jānim Pastaram (6.kl. klarnete);

2.-4. klašu grupā 2. vieta – Sabīnei Vaivodei (4.kl. saksofons), Artim Borovskim (2.kl. saksofons),

  1. klašu grupā 3. vieta – Elīzei Marijai Pastarei (1.kl. klarnete).

Veiksmīgi uzstājās arī skolotāja Jāņa Livdāna audzēkņi  kopā ar savu koncertmeistari Irinu Skvorcovu.

  1. vieta – Danielam Prikulam (2.kl trombons) un Markusam Prikulam (2.kl. eifonijs)

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas vadītāja,
Laima Sondore

Atbildēt