Veiksmes radošo darbu konkursos turpinās!

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi  turpina uzradīt  izcilu sasniegumu  radošo darbu konkursos arī šajā mācību gadā. Tas iespējams tādēļ, ka skolā mācās radoši un talantīgi bērni, tiek veikts nopietns un sistemātisks mācību darbs profesionālu skolotāju vadībā. Īpaša pateicība skolotājam Kazimirs Anspaks, kas vada mācību stundas ilustrācija, koordinē un organizē konkursu darbu veikšanu.
Novembrī  priecājāmies par Valsts prezidenta kancelejas organizētā konkursa „Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizains” žūrijas komisijas un prezidenta vienprātīgo lēmumu 1. vietu piešķirt mūsu skolas audzēknei Viktorijai Jakovļevai un atzinību par izcilu sniegumu piešķirt Solvitai Ragaušai.

Novembrī noslēdzās mūsu pašu organizētais starptautiskais bērnu un jauniešu konkurss „Daudz baltu dieniņu…’, kurā piedalījās 112 dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas . Darbus vērtēja profesionāla žūrijas komisija no Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skolas, Naujenes mūzikas mākslas skolas un Indras Mākslas un mūzikas  skolas. Preiļu mākslas skolas bērnu veikums bija atzinīgi novērtēts. Mūsu skolas audzēkņiem trijās vecuma grupās  tika piešķirta 1. vieta, četras 2. vietas, 3. vieta un Atzinība.

Februārī noslēdzās 47. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2019” Latvijas kārta. 47. Starptautiska bērnu mākslas izstādes- konkursa tēma ir „Ķīmija”
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiska centra izveidota žūrija. Konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 211 darbi. 47. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei- konkursam Lidice 2019 izvirzīto darbu sarakstā ir Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu  Rūtas Mičules, Annijas Akmentiņas un Laimas Tumašovas darbi.  Laimai tika piešķirta arī žūrijas Simpātiju balva. Šobrīd darbi ir Lidicē. Cerēsim, ka mūsu audzēkņu darbi tiks atzinīgi novērtēti arī Čehijā!

Mūs visus vieno prieks radoši darboties – zīmēt, gleznot radīt lietas.
Gada nogalē ar aizrautību radījām darbus XVIII starptautiskajam vizuālas mākslas konkursam „Es dzīvoju pie jūras”. Konkursa tēma ik gadu ir saistīta ar jūru. Šī gada tēma ir „Vētra”.  Vētra kā kustība, kas izaug no spriedzes klusuma, kā varens spēks, gan baiss, gan apbrīnojams. Konkursam iesniedzām 5 darbus.
Noslēdzoties XVIII Starptautiskajam vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras 2019”. Konkursam tika iesūtīti 3500 darbi no 451 izglītības institūcijas no 23 valstīm – Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Ķīnas (Hongkongas), Horvātijas, Igaunijas, Indijas, Kazahstānas, Krievijas, Lietuvas, Moldovas Republika, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas un Latvijas. Žūrija kopumā piešķīra 3 “Lielās balvas”, 13 zelta medaļas, 24 sudraba medaļas, 38 bronzas medaļas un 136 pateicības. Tika piešķirtas arī UNESCO LNK, biedrības “Lat-InSea” Latvijas Nacionālā kultūras centra un Latvijas Lauku sieviešu apvienības diplomi. Liels bija mūsu prieks, kad uzzinājām, ka Viktorija Jakovļeva  sava vecuma  grupā  Gleznošoana 12 – 15   ir ieguvusi  2. vietu un Sudraba medaļu! Konkursa laureātu apbalvošana notiks 22. martā plkst. 13.00 Līvu akvaparkā.

Mākslas skolas audzēkņi lasa Jāņa Raiņa dzejoļus un zīmē ilustrācijas Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludinātajam vizuālās, un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam MANS RAIŅA DZEJOLIS, kas domāts bērniem no 7 līdz 15 gadu vecumam. Cerēsim, ka mūsu veiksmes stāsti turpināsies!

Atbildēt