Skani, tēvu zeme!

13.oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā notika VI Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!” Preiļu MMS ar labiem rezultātiem konkursā pārstāvēja trīs kora klases audzēkņi – Antra Križanovska, Keitija Patrīcija Kokina un Gustavs Briška. Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagoģe Ilze Valaine un koncertmeistare Inese Orinska.

Atbildēt